Bod č. 3

Informácia o vykonanej inventarizácií majetku, pohľadávok, záväzkov a rozdielu majetku, pohľadávok, záväzkov k 31.12.2018;


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.