Bod č. 6

Návrh na prenájom NP v ZS Tbiliská 6, parc. č. 17115/946 a podielu 1/24 pozemku parc. č. 17115/924, obchodnou verejnou súťažou


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.