Bod č. 2

Návrh VZN č. 9/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.