Bod č. 10

Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva, Miestnej rady a stálych komisií mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2023, návrh termínov stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi mestskej časti


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.