Bod č. 18

Správa o výsledku kontroly hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní výdavkov v rozpočtovej organizácii mestskej časti Bratislava-Rača v ZŠ Tbiliská za rok 2017


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.