Bod č. 17

Informácia k súdnemu sporu 23Cb 10/2008 žalobcu Certifikovaná investičná a stavebná spoločnosť, s.r.o – správkyňa konkurznej podstaty Mgr. Marína Gallová, nástupca DVZ, s.r.o., A. Rudnaya 101, Žilina proti žalovaným v 1. až 105 rade (vlastníci bytov na Cyprichovej 3), v 95. rade MČ Bratislava – Rača o zaplatenie 150 000,17€ s príslušenstvom


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.