Bod č. 29

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022
a. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2022
b. Správa audítora o overovaní riadnej účtovnej závierky k 31.12.2022


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.