Bod č. 21

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2022, ktorým sa zriaďuje Základná škola, ul. Na Pántoch č. 9, 831 06 Bratislava a jej súčasť Školský klub detí pri Základnej škole Na Pántoch 9


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.