Bod č. 19

Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) nebytových priestorov v zdravotnom stredisku Tbiliská 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Suburbia s. r. o.)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.