Bod č. 18

Návrh na prenájom (predĺženie doby nájmu) nebytových priestorov v zdravotnom stredisku Tbiliská 6, ako prípad hodný osobitného zreteľa (32TEETH, s.r.o.)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.