Bod č. 9

Návrh časového harmonogramu zostavovania a schvaľovania rozpočtu na rok 2020 a obdobie 2021-2022


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.