Bod č. 16

Návrh plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2015, návrh termínov stretnutí poslancov MZ s obyvateľmi mestskej časti


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.