Bod č. 15

Návrh na doplnenie komisie pre vytvorenie koncepcie rámcovej spolupráce MČ Bratislava – Rača, FK Rača a OZ Kengura pre rozvoj račianskeho futbalu /uzn. č. 480/28/10/14/P zo dňa 28.10.2014/


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.