Bod č. 10

Návrh na zriadenie zákonnej komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva s kompetenciou prešetrovania sťažností voči voleným funkcionárom samosprávy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.