Bod č. 8

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č.7/2017 a VZN č. 5/2018 – oblasť kultúra


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.