Bod č. 5

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č.7/2017 a VZN č. 5/2018 – oblasť sociálne veci


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.