Bod č. 15

Poriadok odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača, ktorí nie sú poslancami


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.