Bod č. 12

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 4/2011 – oblasť sociálna


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.