Bod č. 16

Správa o výsledku kontroly výberu daní za špecifické služby (daň za psa, za užívanie verejného priestranstva, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje) za rok 2017 v Mestskej časti Bratislava-Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.