Miestne zastupiteľstvo - 4. zasadnutie 19.04.2016

  • 19. apríla 2016, 16:00 h
  • Zasadacia miestnosť č. 9
  • Alstrova 249
  • Predsedajúci: