Bod č. 3

Návrh na zmenu uznesení MZ MČ Bratislava-Rača UZN 16/29/01/19/P a UZN 17/29/01/19/P (zosúladenie s požiadavkami zákona)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.