Bod č. 6

Návrh na ukončenie doby nájmu k obecnému nájomnému bytu a jeho následné pridelenie


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.