Bod č. 6

Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č.../2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.