Bod č. 5

Návrh na odvolanie člena Rady školy a na delegovanie náhradníka a návrh zriaďovateľa na delegovanie nových členov do Rady školy pri ZŠ Na Pántoch 9


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.