Bod č. 13

Správa o výsledku kontroly procesu verejného obstarávania rekonštrukcií detských ihrísk v podmienkach mestskej časti Bratislava – Rača v rokoch 2019 a 2020


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.