Bod č. 26

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021
a. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021
b. Správa audítora o overovaní riadnej účtovnej závierky k 31.12.2021


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.