Bod č. 20

Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača na volebné obdobie 2022 – 2026


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.