Bod č. 17

Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemku parc. č. 433/16, ako prípad hodný OZ


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.