Bod č. 9

Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. 5/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.