Bod č. 17

Čiastková správa o výsledku kontroly objednávok a faktúr na tovary, služby a stavebné práce s dôrazom na hospodárne, efektívne a účinné vynakladanie verejných prostriedkov v ZŠ s MŠ J.A.Komenského za rok 2019


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.