Bod č. 8

Informácia o splnení povinnosti poslancov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. a zákona č. 545/2005 Z. z. – informácia predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií verejných funkcionárov miestneho zastupiteľstva s kompetenciou prešetrovania sťažností voči voleným funkcionárom samosprávy - ústna informácia


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.