Bod č. 19

Správa o výsledku kontroly vybraných finančných operácií realizovaných z bežných a kapitálových výdavkov mestskou časťou Bratislava-Rača v roku 2020


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.