Bod č. 5

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a návrh na ich odpis


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.