Bod č. 10

Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemkov parc. č. 17332/27, 28, 29, 34 a podielu na pozemku parc. č. 17332/75


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.