Bod č. 13

Návrh stanoviska MČ Bratislava-Rača k návrhu VZN HM SR Bratislavy k ochranným pásmam pohrebísk na území HM SR Bratislavy;


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.