Bod č. 6

Návrh VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.