Bod č. 23

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a návrh na ich odpis


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.