Bod č. 5

Prerokovanie protestu prokurátora Pd 273/18/1103-2 zo dňa 04.12.2018 proti uzneseniu Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača zo dňa 24.10.2018 č. UZN 507/23/10/18/P


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.