Bod č. 3

Zloženie sľubu novozvoleného poslanca Ing. Jána Lipianskeho


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.