Bod č. 7

Návrhy na zmeny a doplnenia zriaďovacích listín a ich dodatkov materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.