Bod č. 17

Návrh na zmenu uznesenia č. UZN 399/20/02/18/P zo dňa 20.02.2018 MZ MČ Bratislava-Rača


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.