Bod č. 14

Návrh na schválenie dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť školstvo


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.