Bod č. 12

Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 7/2017 - oblasť životné prostredie


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.