Bod č. 5

Návrh na predĺženie doby nájmu NP na Dopravnej ul. č. 57, ako prípad hodný OZ (FURKA s. r. o.)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.