Bod č. 12

Návrh plánu zasadnutí Miestneho zastupiteľstva, Miestnej rady a stálych komisií mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2024, návrh termínov stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva s obyvateľmi mestskej časti


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.