Bod č. 8

Návrh stanoviska MZ MČ k návrhu VZN HM SR Bratislavy, ktorým sa zrušuje VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.