Bod č. 15

Rôzne
17.30 – 18.00 hod. – vystúpenie obyvateľov


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.