Bod č. 5

Návrh na prijatie úveru na rekonštrukciu budov vo vlastníctve MČ Bratislava-Rača resp. v správe od Hlavného mesta SR Bratislava, ktoré slúžia na verejno-prospešné účely, rekonštrukciu miestnych komunikácií v správe MČ, vybudovanie verejného športoviska areáli ZŠ na Tbiliskej ul.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.