Bod č. 19

Informácia o vydaní dodatku č. 3 k Organizačnému poriadku Miestneho úradu MČ Bratislava-Rača v znení dodatku č. 1 a 2 s účinnosťou od 01. februára 2017


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.