Bod č. 13

Návrh na zaradenie Zariadenia školského stravovania, ako súčasti Materskej školy, Novohorská ul., súpisné číslo 7487, Bratislava do siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania MŠVVaŠ SR v školskom roku 2018/2019


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.